Bộ quy định về thẻ

Bộ quy định về thẻ

Đăng bởi vào lúc trong

Trang chủ » Bộ quy định về thẻ

Quy định về thẻ Learn It – Cơ bản 1

1. Thẻ Learn It gồm 15 buổi tập, đây là khóa cơ bản của CLB LaZum3 nên sẽ tập liên tục và không có buổi bù (khi lên các trình cao hơn sẽ được bù buổi tùy theo số lượng buổi trong tháng).

2. Kết thúc khóa học cơ bản Learn It, các học viên có thể đăng kí và nộp học phí với bộ phận thu ngân vào buổi thứ 13-15 của khóa Learn để học lên các khóa tiếp theo: Feel It – Love It – Crazy.
Khi đóng học phí trước khi kết thúc khóa học Learn It thì học viên sẽ được giảm 50.000 VNĐ cho khóa Feel It.

3. Thẻ tập đều có ngày hết hạn. Khi quá hạn ngày trên thẻ, thẻ tập không có giá trị sử dụng.

4. Thẻ mua rồi không được hoàn trả lại tiền.

5. Trường hợp bạn QUÊN THẺ: phải nộp tiền buổi học đó, cán bộ thu ngân sẽ trả lại tiền vào buổi tiếp theo khi bạn mang thẻ tập đi để tích vào thẻ.

6. Trường hợp bạn MẤT THẺ: bạn cần thông báo ngay với cán bộ thu ngân các thông tin chi tiết và chịu phí làm lại thẻ là 50.000 VNĐ/thẻ mất.

7. Đối với trường hợp ĐỔI ĐỊA ĐIỂM: thẻ phải còn hạn, trên thẻ cần có thông tin và chữ ký xác nhận của người thu ngân tại địa điểm cũ theo mẫu của LaZum3. Thẻ được sử dụng đến khi hết hạn khi sang địa điểm mới.

8. Đối với trường hợp BẢO LƯU: thẻ phải còn hạn, thẻ còn tối thiểu 8 buổi, thời hạn bảo lưu tối đa 30 ngày, trong thời hạn này bạn cần kích hoạt lại thẻ nếu không thẻ sẽ không còn giá trị.

9 Đối với trường hợp CHUYỂN NHƯỢNG THẺ cho người khác: thẻ phải còn hạn, số buổi còn lại trên thẻ tối thiểu 5 buổi, và có xác nhận thông tin, chữ kí của người thu ngân trên thẻ.

Quyền lợi:

– Được tặng đĩa CD bao gồm những bài nhạc Zum3 cơ bản.

– Tặng Voucher giảm giá 10% mua quần áo tại Zum3 Shop – Địa chỉ: 18 Lê Trực, Ba Đình, Hà Nội.

– Tặng thẻ tích điểm thuộc hệ thống của CLB LaZum3. Cứ với 200.000 tiêu dùng trên bất kỳ dịch vụ được tích 1 Coin. Hàng tháng có các chương trình đổi thẻ tích điểm nhận quà vô cùng hấp dẫn.

– Sau khi kết thúc khóa học Learn It, học viên sẽ được tiếp tục học lên các trình độ nâng cao hơn và được học những điệu nhảy mới như Bachata, Cha cha cha, Belly Dance…

Quy định về Thẻ tháng

Thẻ tháng là loại thẻ được phát hành trong các trình độ Feel it, Love it, Crazy giá trị của thẻ là 50.000 VND x số buổi trong tháng đó (VD: tháng 1 có 12 buổi thì giá trị thẻ là 600.000 VNĐ). Thẻ chỉ có giá trị với 1 chủ thẻ duy nhất và chỉ áp dụng cho duy nhất tại một địa điểm. Khi đưa thẻ tháng (còn hạn) từ địa điểm này sang địa điểm khác bạn chỉ cần đóng 50.000 VNĐ/buổi cho địa điểm đó.

1. Thời hạn thẻ: thẻ chỉ có giá trị trong tháng đó.

2. Chế độ bù:

– Mua từ 5 – 7 buổi trong 1 tháng: nghỉ không được bù.

– Mua từ 8 – 10 buổi trong 1 tháng, nếu đi đủ thì không được bù, trường hợp nghỉ thì được bù tối đa 1 buổi và không được cộng dồn sang tháng sau.

– Mua từ 11 buổi trở lên trong 1 tháng, nếu đi đủ thì không được bù, nếu nghỉ bao nhiêu buổi trong một tháng cũng chỉ được bù tối đa là 2 buổi và không được cộng dồn sang tháng sau.

Chú ý: Chính sách bù chỉ áp dụng cho việc bạn tiếp tục mua thẻ học của tháng sau, còn nếu không học tiếp thì không có buổi bù này.

3. Đối với trường hợp BẢO LƯU: thẻ phải còn hạn, thẻ còn tối thiểu 8 buổi, thời hạn bảo lưu tối đa 30 ngày, trong thời hạn này bạn cần kích hoạt lại thẻ nếu không thẻ sẽ không còn giá trị.

4. Đối với trường hợp CHUYỂN NHƯỢNG THẺ cho người khác: thẻ phải còn hạn, số buổi còn lại trên thẻ tối thiểu 5 buổi, và có xác nhận thông tin, chữ kí của người thu ngân trên thẻ.

5. Quy định về người sử dụng thẻ: không dùng chung cho nhiều người, không cho mượn thẻ để tập.

6. Quy định khác: Đối với trường hợp thẻ tháng, thu ngân có thể bán thẻ từ 5 buổi trở lên, hạn 15-20 ngày tùy theo số lượng buổi học trong tuần tính từ thời điểm mua thẻ. Đối với trường hợp này, thẻ không được bù. Với các học viên mua vẫn được tính vào danh sách lớp.

Quy định về Thẻ liên địa điểm

Thẻ liên địa điểm là loại hình thẻ được phát hành nhằm tạo sự linh động cho các học viên khi tham gia các lớp tập thuộc hệ thống của CLB. Chủ thẻ tối đa được 2 người. Đối với 2 loại hình thẻ này, các học viên có thể đi được tất cả các lớp thuộc hệ thống của CLB (bất cứ khung giờ và địa điểm nào).

1. Thời hạn thẻ: 60 ngày kể từ ngày mua (VD mua thẻ liên địa điểm vào ngày 1.1 thì hạn sử dụng đến hết ngày 1.3)

2. Chế độ bù: Vì thời hạn là 60 ngày cho 30 buổi tập (2 tháng) nên thẻ liên địa điểm không có buổi bù trong tất cả các trường hợp.

3. Chuyển nhượng: thẻ phải còn hạn, thẻ còn tối thiểu 15 buổi, thời hạn bảo lưu tối đa 30 ngày, trong thời hạn này bạn cần kích hoạt lại thẻ nếu không thẻ sẽ không còn giá trị. Chỉ được chuyển nhượng 1 lần duy nhất và có xác nhận thông tin, chữ kí của người thu ngân trên thẻ. Phí chuyển nhượng là 50.000 VNĐ.

4. Bảo lưu: thẻ phải còn hạn, thẻ còn tối thiểu 15 buổi, thời hạn bảo lưu tối đa 30 ngày, trong thời hạn này bạn cần kích hoạt lại thẻ nếu không thẻ sẽ không còn giá trị.
Chỉ được bảo lưu 1 lần duy nhất.

5. Quy định về người sử dụng thẻ: thẻ có giá trị cho 2 chủ thẻ có tên trong thẻ, không dùng cho người thứ 3, không cho mượn thẻ để tập.

Quy định về thẻ tích điểm – Membership Card

1. Cứ với 200.000 tiêu dùng trên bất kỳ dịch vụ LaZum3, Zum3Bi, Zum3 Shop hay La Spa, học viên/khách hàng đều tích được 1 Coin.

2. Hàng tháng, trong vòng từ 1-5, LaZum3 sẽ đưa ra các ưu đãi đổi Coin cho khách hàng thỏa sức lựa chọn.

3. Với các thẻ tích điểm cũ, sẽ được đổi nguyên trị giá thẻ sang thẻ mới.

Đối với trường hợp tích đủ thẻ cũ, học viên có thể chọn đổi theo quy định cũ HOẶC đổi sang thẻ mới.