Chính sách và điều khoản

I. Quy định chung:

1. Tham gia lớp tập, bạn cần đóng học phí đầy đủ và nhận thẻ tập.

2. LaZum3 hiện lưu hành 3 loại thẻ tập: thẻ Learn it, thẻ tháng, thẻ Liên địa điểm; qui định chi tiết từng loại thẻ bạn có thể tham khảo tại bàn thu ngân.

3. Khi đóng tiền bạn PHẢI nhận thẻ tập, cán bộ thu ngân chỉ được nợ thẻ học viên tối đa là 1 buổi.

4. Thẻ tập đều có ngày hết hạn. Khi quá hạn ngày trên thẻ, thẻ không có giá trị sử dụng.

5. Thẻ đã thanh toán không được hoàn trả lại tiền.

6. Học phí cho một buổi học lẻ là 70.000 VNĐ.

7. Khi đang sử dụng dịch vụ thẻ của CLB (thẻ Learn it, thẻ tháng) và đang còn hạn tại một địa điểm, bạn chỉ cần đóng 50.000 VNĐ/buổi khi xuất trình thẻ ở các lớp khác (vẫn trong hệ thống lớp của CLB).

8. Trường hợp QUÊN THẺ, bạn phải nộp tiền buổi học đó, cán bộ thu ngân sẽ trả lại tiền vào buổi tiếp theo khi bạn mang thẻ tập đi để tích vào thẻ.

9. Trường hợp MẤT THẺ, bạn cần thông báo ngay với cán bộ thu ngân các thông tin chi tiết và chịu phí làm lại thẻ là 50.000 VNĐ/thẻ mất.

10. Đối với trường hợp ĐỔI ĐỊA ĐIỂM: thẻ phải còn hạn, trên thẻ cần có thông tin và chữ ký xác nhận của người thu ngân tại địa điểm cũ theo mẫu của LaZum3. Thẻ được sử dụng đến khi hết hạn.

11. Đối với trường hợp BẢO LƯU: thẻ phải còn hạn, thẻ còn tối thiểu 8 buổi, thời hạn bảo lưu tối đa 30 ngày, trong thời hạn này bạn cần kích hoạt lại thẻ nếu không thẻ sẽ không còn giá trị.

12. Đối với trường hợp CHUYỂN NHƯỢNG THẺ cho người khác: thẻ phải còn hạn, thẻ còn tối thiểu 5 buổi, và có xác nhận thông tin, chữ kí của người thu ngân trên thẻ.

13. Đối với các chương trình khuyến mại hoặc voucher giảm giá sẽ được áp dụng theo qui định từng chương trình, cán bộ thu ngân là người truyền đạt trực tiếp và giải quyết tất cả các vấn đề liên quan.

14. Chúng tôi có quyền từ chối bạn vào tập trong các trường hợp:

– Không nộp tiền học phí

– Quên thẻ mà không nộp tiền buổi

– Thẻ tập hết hạn sử dụng

– Thẻ không hợp lệ hoặc không có xác nhận theo mẫu của LaZum3

– Có thái độ và hành vi gây rối trật tự, ảnh hưởng đến không khí lớp tập.


II. Mô hình lớp học

1. Các lớp học được mở khi đủ số lượng học viên (được tính bằng số lượng thẻ, tối thiểu là 15 người – tương ứng với 15 thẻ). Với các khóa được tính trên số lượng thẻ của tháng (Feel it, Love it, Crazy), lớp sẽ được duy trì khi đủ số lượng là 15 thẻ.

CLB không có nghĩa vụ tiếp tục duy trì lớp khi không có đủ số lượng học viên tham gia.

2. Thẻ 6 tháng và thẻ 1 năm được phát hành với nhiều quyền lợi dành cho các học viên lâu năm. Các học viên khi sử dụng dịch vụ thẻ này vẫn được tính là thành viên của lớp, tuy nhiên để lớp cố định (vì học viên sử dụng thẻ này được linh động đi tất cả các lớp) thì với 3 thẻ 6 tháng (hoặc 1 năm) sẽ được tính như 1 thẻ tháng.

Hiện tại thẻ 6 tháng và thẻ 1 năm đang được ngừng phát hành.

3. Thẻ chỉ có giới hạn trong tháng. Hết tháng đó, CLB sẽ tiếp tục duy trì lớp nếu như đủ số lượng. Trong trường hợp không đủ thẻ, CLB sẽ tiến hành gộp lớp để tạo điều kiện cho học viên có thể tiếp tục tham gia các buổi tập.

4. Trong tuần đầu tiên của tháng nếu không đủ số lượng để có thể duy trì, bộ phận thu ngân và HLV sẽ thông báo với học viên tình trạng của lớp.

Trong 1 tuần kể từ ngày được nhận thông báo, CLB sẽ đồng thời đăng lịch chiêu sinh học viên (với các lớp có khả năng duy trì tiếp) hoặc đăng lịch dự kiến khai giảng (với các lớp trong tình trạng báo động đặc biệt) tại địa điểm và khung giờ đấy.

Nếu sau 1 tuần, nếu lớp đủ số lượng thẻ thì sẽ vẫn được duy trì. Nếu không đủ thẻ để duy trì, lớp sẽ được hạ xuống trình Learn it hoặc gộp sang lớp khác.


III. Bộ quy định về thẻ

1. Thẻ Learn It gồm 15 buổi tập, đây là khóa cơ bản của CLB LaZum3 nên sẽ tập liên tục và không có buổi bù (khi lên các trình cao hơn sẽ được bù buổi tùy theo số lượng buổi trong tháng).

2. Kết thúc khóa học cơ bản Learn It, các học viên có thể đăng kí và nộp học phí với bộ phận thu ngân vào buổi thứ 13-15 của khóa Learn để học lên các khóa tiếp theo: Feel It – Love It – Crazy.
Khi đóng học phí trước khi kết thúc khóa học Learn It thì học viên sẽ được giảm 50.000 VNĐ cho khóa Feel It.

3. Thẻ tập đều có ngày hết hạn. Khi quá hạn ngày trên thẻ, thẻ tập không có giá trị sử dụng.

4. Thẻ mua rồi không được hoàn trả lại tiền.

5. Trường hợp bạn QUÊN THẺ: phải nộp tiền buổi học đó, cán bộ thu ngân sẽ trả lại tiền vào buổi tiếp theo khi bạn mang thẻ tập đi để tích vào thẻ.

6. Trường hợp bạn MẤT THẺ: bạn cần thông báo ngay với cán bộ thu ngân các thông tin chi tiết và chịu phí làm lại thẻ là 50.000 VNĐ/thẻ mất.

7. Đối với trường hợp ĐỔI ĐỊA ĐIỂM: thẻ phải còn hạn, trên thẻ cần có thông tin và chữ ký xác nhận của người thu ngân tại địa điểm cũ theo mẫu của LaZum3. Thẻ được sử dụng đến khi hết hạn khi sang địa điểm mới.

8. Đối với trường hợp BẢO LƯU: thẻ phải còn hạn, thẻ còn tối thiểu 8 buổi, thời hạn bảo lưu tối đa 30 ngày, trong thời hạn này bạn cần kích hoạt lại thẻ nếu không thẻ sẽ không còn giá trị.

9 Đối với trường hợp CHUYỂN NHƯỢNG THẺ cho người khác: thẻ phải còn hạn, số buổi còn lại trên thẻ tối thiểu 5 buổi, và có xác nhận thông tin, chữ kí của người thu ngân trên thẻ.

Quyền lợi:

– Được tặng đĩa CD bao gồm những bài nhạc Zum3 cơ bản.

– Tặng Voucher giảm giá 10% mua quần áo tại Zum3 Shop – Địa chỉ: 18 Lê Trực, Ba Đình, Hà Nội.

– Tặng thẻ tích điểm thuộc hệ thống của CLB LaZum3. Cứ với 200.000 tiêu dùng trên bất kỳ dịch vụ được tích 1 Coin. Hàng tháng có các chương trình đổi thẻ tích điểm nhận quà vô cùng hấp dẫn.

– Sau khi kết thúc khóa học Learn It, học viên sẽ được tiếp tục học lên các trình độ nâng cao hơn và được học những điệu nhảy mới như Bachata, Cha cha cha, Belly Dance…

Quy định về Thẻ tháng

Thẻ tháng là loại thẻ được phát hành trong các trình độ Feel it, Love it, Crazy giá trị của thẻ là 50.000 VND x số buổi trong tháng đó (VD: tháng 1 có 12 buổi thì giá trị thẻ là 600.000 VNĐ). Thẻ chỉ có giá trị với 1 chủ thẻ duy nhất và chỉ áp dụng cho duy nhất tại một địa điểm. Khi đưa thẻ tháng (còn hạn) từ địa điểm này sang địa điểm khác bạn chỉ cần đóng 50.000 VNĐ/buổi cho địa điểm đó.

1. Thời hạn thẻ: thẻ chỉ có giá trị trong tháng đó.

2. Chế độ bù:

– Mua từ 5 – 7 buổi trong 1 tháng: nghỉ không được bù.

– Mua từ 8 – 10 buổi trong 1 tháng, nếu đi đủ thì không được bù, trường hợp nghỉ thì được bù tối đa 1 buổi và không được cộng dồn sang tháng sau.

– Mua từ 11 buổi trở lên trong 1 tháng, nếu đi đủ thì không được bù, nếu nghỉ bao nhiêu buổi trong một tháng cũng chỉ được bù tối đa là 2 buổi và không được cộng dồn sang tháng sau.

Chú ý: Chính sách bù chỉ áp dụng cho việc bạn tiếp tục mua thẻ học của tháng sau, còn nếu không học tiếp thì không có buổi bù này.

3. Đối với trường hợp BẢO LƯU: thẻ phải còn hạn, thẻ còn tối thiểu 8 buổi, thời hạn bảo lưu tối đa 30 ngày, trong thời hạn này bạn cần kích hoạt lại thẻ nếu không thẻ sẽ không còn giá trị.

4. Đối với trường hợp CHUYỂN NHƯỢNG THẺ cho người khác: thẻ phải còn hạn, số buổi còn lại trên thẻ tối thiểu 5 buổi, và có xác nhận thông tin, chữ kí của người thu ngân trên thẻ.

5. Quy định về người sử dụng thẻ: không dùng chung cho nhiều người, không cho mượn thẻ để tập.

6. Quy định khác: Đối với trường hợp thẻ tháng, thu ngân có thể bán thẻ từ 5 buổi trở lên, hạn 15-20 ngày tùy theo số lượng buổi học trong tuần tính từ thời điểm mua thẻ. Đối với trường hợp này, thẻ không được bù. Với các học viên mua vẫn được tính vào danh sách lớp.

Quy định về Thẻ liên địa điểm

Thẻ liên địa điểm là loại hình thẻ được phát hành nhằm tạo sự linh động cho các học viên khi tham gia các lớp tập thuộc hệ thống của CLB. Chủ thẻ tối đa được 2 người. Đối với 2 loại hình thẻ này, các học viên có thể đi được tất cả các lớp thuộc hệ thống của CLB (bất cứ khung giờ và địa điểm nào).

1. Thời hạn thẻ: 60 ngày kể từ ngày mua (VD mua thẻ liên địa điểm vào ngày 1.1 thì hạn sử dụng đến hết ngày 1.3)

2. Chế độ bù: Vì thời hạn là 60 ngày cho 30 buổi tập (2 tháng) nên thẻ liên địa điểm không có buổi bù trong tất cả các trường hợp.

3. Chuyển nhượng: thẻ phải còn hạn, thẻ còn tối thiểu 15 buổi, thời hạn bảo lưu tối đa 30 ngày, trong thời hạn này bạn cần kích hoạt lại thẻ nếu không thẻ sẽ không còn giá trị. Chỉ được chuyển nhượng 1 lần duy nhất và có xác nhận thông tin, chữ kí của người thu ngân trên thẻ. Phí chuyển nhượng là 50.000 VNĐ.

4. Bảo lưu: thẻ phải còn hạn, thẻ còn tối thiểu 15 buổi, thời hạn bảo lưu tối đa 30 ngày, trong thời hạn này bạn cần kích hoạt lại thẻ nếu không thẻ sẽ không còn giá trị.
Chỉ được bảo lưu 1 lần duy nhất.

5. Quy định về người sử dụng thẻ: thẻ có giá trị cho 2 chủ thẻ có tên trong thẻ, không dùng cho người thứ 3, không cho mượn thẻ để tập.

Quy định về thẻ tích điểm – Membership Card

1. Cứ với 200.000 tiêu dùng trên bất kỳ dịch vụ LaZum3, Zum3Bi, Zum3 Shop hay La Spa, học viên/khách hàng đều tích được 1 Coin.

2. Hàng tháng, trong vòng từ 1-5, LaZum3 sẽ đưa ra các ưu đãi đổi Coin cho khách hàng thỏa sức lựa chọn.

3. Với các thẻ tích điểm cũ, sẽ được đổi nguyên trị giá thẻ sang thẻ mới.

Đối với trường hợp tích đủ thẻ cũ, học viên có thể chọn đổi theo quy định cũ HOẶC đổi sang thẻ mới.