Huấn luyện viên

Bích Phượng

My Nu

Duy Hải

Huyền Xẹt

Hằng Xù

Nam Sói

Naomi

Quỳnh Mitu

Annie

Mai Anh Trương

Huyền Híp

Lê Thương Hoài

Trang Nhót

Lâm Biboy

Linh Amita