Learn It

Learn It

Đăng bởi vào lúc trong

Trang chủ » Learn It

Lớp cơ bản 1 – Learn It

Hướng dẫn các bước nhảy cơ bản thường được sử dụng trong Zum3, hướng dẫn cách cảm nhạc và cách tập theo các bài tập của LaZum3, cách chuyển động cơ thể giúp người tập, đặc biệt là những người Việt Nam chưa từng biết đến khiêu vũ, cũng như loại hình tập luyện này có thể hiểu và nắm bắt nhanh chóng về Zum3.

Danh sách các bài hát dành cho trình độ cơ bản 1 – Learn It