Mô hình lớp học

Mô hình lớp học

Đăng bởi vào lúc trong

Trang chủ » Mô hình lớp học

Hệ thống các lớp học của chúng tôi được xây dựng với mô hình như sau:

1. Các lớp học được mở khi đủ số lượng học viên (được tính bằng số lượng thẻ, tối thiểu là 15 người – tương ứng với 15 thẻ). Với các khóa được tính trên số lượng thẻ của tháng (Feel it, Love it, Crazy), lớp sẽ được duy trì khi đủ số lượng là 15 thẻ.

CLB không có nghĩa vụ tiếp tục duy trì lớp khi không có đủ số lượng học viên tham gia.

2. Thẻ 6 tháng và thẻ 1 năm được phát hành với nhiều quyền lợi dành cho các học viên lâu năm. Các học viên khi sử dụng dịch vụ thẻ này vẫn được tính là thành viên của lớp, tuy nhiên để lớp cố định (vì học viên sử dụng thẻ này được linh động đi tất cả các lớp) thì với 3 thẻ 6 tháng (hoặc 1 năm) sẽ được tính như 1 thẻ tháng.

Hiện tại thẻ 6 tháng và thẻ 1 năm đang được ngừng phát hành.

3. Thẻ chỉ có giới hạn trong tháng. Hết tháng đó, CLB sẽ tiếp tục duy trì lớp nếu như đủ số lượng. Trong trường hợp không đủ thẻ, CLB sẽ tiến hành gộp lớp để tạo điều kiện cho học viên có thể tiếp tục tham gia các buổi tập.

4. Trong tuần đầu tiên của tháng nếu không đủ số lượng để có thể duy trì, bộ phận thu ngân và HLV sẽ thông báo với học viên tình trạng của lớp.

Trong 1 tuần kể từ ngày được nhận thông báo, CLB sẽ đồng thời đăng lịch chiêu sinh học viên (với các lớp có khả năng duy trì tiếp) hoặc đăng lịch dự kiến khai giảng (với các lớp trong tình trạng báo động đặc biệt) tại địa điểm và khung giờ đấy.

Nếu sau 1 tuần, nếu lớp đủ số lượng thẻ thì sẽ vẫn được duy trì. Nếu không đủ thẻ để duy trì, lớp sẽ được hạ xuống trình Learn it hoặc gộp sang lớp khác.