Phòng tập Hải Phòng

– Bảo Ngọc Gym – 75 Trần Khánh Dư, Hải Phòng

– Cung thể thao Thanh niên, 45 Lạch Tray, Ngô Quyền
Số 75 Trần Khánh Dư