Phòng tập Hồ Chí Minh

Quận 1

– Số 3, Phan Văn Đạt

Quận 3

– Số 28 Ngô Thời Nhiệm

– Số 185 Cách mạng Tháng Tám

– Số 169/2A Võ Thị Sáu

Quận Tân Bình

– Số 16/12 Hoàng Việt (17 Út Tịch)

– Phòng Gym 17, tòa nhà Phúc Yên 1, 31 – 33 Phan Huy Ích

Quận Bình Thạnh

– Số 8, Phan Đăng Lưu