Phòng tập Vinh

– Số 45 Hồ Tùng Mậu, trung tâm Văn hóa tỉnh

– Nhà thiếu nhi Việt Đức