Quy định chung

Quy định chung

Đăng bởi vào lúc trong

Trang chủ » Quy định chung

Quy định chung:

1. Tham gia lớp tập, bạn cần đóng học phí đầy đủ và nhận thẻ tập.

2. LaZum3 hiện lưu hành 3 loại thẻ tập: thẻ Learn it, thẻ tháng, thẻ Liên địa điểm; qui định chi tiết từng loại thẻ bạn có thể tham khảo tại bàn thu ngân.

3. Khi đóng tiền bạn PHẢI nhận thẻ tập, cán bộ thu ngân chỉ được nợ thẻ học viên tối đa là 1 buổi.

4. Thẻ tập đều có ngày hết hạn. Khi quá hạn ngày trên thẻ, thẻ không có giá trị sử dụng.

5. Thẻ đã thanh toán không được hoàn trả lại tiền.

6. Học phí cho một buổi học lẻ là 70.000 VNĐ.

7. Khi đang sử dụng dịch vụ thẻ của CLB (thẻ Learn it, thẻ tháng) và đang còn hạn tại một địa điểm, bạn chỉ cần đóng 50.000 VNĐ/buổi khi xuất trình thẻ ở các lớp khác (vẫn trong hệ thống lớp của CLB).

8. Trường hợp QUÊN THẺ, bạn phải nộp tiền buổi học đó, cán bộ thu ngân sẽ trả lại tiền vào buổi tiếp theo khi bạn mang thẻ tập đi để tích vào thẻ.

9. Trường hợp MẤT THẺ, bạn cần thông báo ngay với cán bộ thu ngân các thông tin chi tiết và chịu phí làm lại thẻ là 50.000 VNĐ/thẻ mất.

10. Đối với trường hợp ĐỔI ĐỊA ĐIỂM: thẻ phải còn hạn, trên thẻ cần có thông tin và chữ ký xác nhận của người thu ngân tại địa điểm cũ theo mẫu của LaZum3. Thẻ được sử dụng đến khi hết hạn.

11. Đối với trường hợp BẢO LƯU: thẻ phải còn hạn, thẻ còn tối thiểu 8 buổi, thời hạn bảo lưu tối đa 30 ngày, trong thời hạn này bạn cần kích hoạt lại thẻ nếu không thẻ sẽ không còn giá trị.

12. Đối với trường hợp CHUYỂN NHƯỢNG THẺ cho người khác: thẻ phải còn hạn, thẻ còn tối thiểu 5 buổi, và có xác nhận thông tin, chữ kí của người thu ngân trên thẻ.

13. Đối với các chương trình khuyến mại hoặc voucher giảm giá sẽ được áp dụng theo qui định từng chương trình, cán bộ thu ngân là người truyền đạt trực tiếp và giải quyết tất cả các vấn đề liên quan.

14. Chúng tôi có quyền từ chối bạn vào tập trong các trường hợp:

– Không nộp tiền học phí

– Quên thẻ mà không nộp tiền buổi

– Thẻ tập hết hạn sử dụng

– Thẻ không hợp lệ hoặc không có xác nhận theo mẫu của LaZum3

– Có thái độ và hành vi gây rối trật tự, ảnh hưởng đến không khí lớp tập.