Tập Zumba ở Long Biên

Tập Zumba ở Long Biên

Đăng bởi vào lúc trong

Trang chủ » Tập Zumba ở Long Biên

Tập Zumba ở Long Biên – Với sự nổ lực không ngừng của LaZum3 nhắm cải thiện chất lượng phòng tập và thuận tiện hơn cho nhiều học viên của mình.

Chúng tôi tiếp tục mở rộng hệ thống phòng tập Zumba, bên dưới đây là 3 địa điểm mới mà chúng tôi mở thêm ở Long Biên:

– Tầng 4, số 250 Ngọc Lâm.