Tập Zumba ở Quận 3

Tập Zumba ở Quận 3

Đăng bởi vào lúc trong

Trang chủ » Tập Zumba ở Quận 3

Tập Zumba ở Quận 3 – Với sự nổ lực không ngừng của LaZum3 nhắm cải thiện chất lượng phòng tập và thuận tiện hơn cho nhiều học viên của mình.

Hệ thống phòng tập Zumba đã được mở rộng đến Quận 3, TP. HCM bên dưới đây là địa điểm mới mà chúng tôi mở thêm ở Quận 3:

– Số 28, Ngô Thời Nhiệm.

– Số 2, Hồ Xuân Hương (tầng hầm).

Thông tin đăng ký dành cho người học nhảy Zumba ở Quận 3: